top of page

PRIVACY EN COOKIEBELEID

Leonie Boekel Coaching & Ontwikkeling, gevestigd aan De Balg 5

1741 RV Schagen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://www.leonieboekel.nl

De Balg 5

1741 RV Schagen

0621574687

Leonie Boekel is de functionaris gegevensbescherming van Leonie Boekel Coaching & Ontwikkeling. Zij is te bereiken via contact@leonieboekel.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leonie Boekel Coaching & Ontwikkeling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Leonie Boekel Coaching & Ontwikkeling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leonie Boekel Coaching & Ontwikkeling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

- Voor- en achternaam Voor de duur van het traject

- Adresgegevens Voor de duur van het traject

- Telefoonnummer Voor de duur van het traject

- E-mailadres Voor de duur van het traject

- Bankrekeningnummer Voor de duur van het traject

Delen van persoonsgegevens met derden

Leonie Boekel Coaching & Ontwikkeling verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leonie Boekel Coaching & Ontwikkeling gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leonie Boekel Coaching & Ontwikkeling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@leonieboekel.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Leonie Boekel Coaching & Ontwikkeling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leonie Boekel Coaching & Ontwikkeling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via contact@leonieboekel.nl

Op 5 juni 2012 is de nieuwe telecomwet ingegaan waarbij elke website verplicht is gesteld om uit
te leggen welke cookies er worden geplaatst en waarom. Als bezoeker van de site heb je de keuze om deze cookies te accepteren of niet.


Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Met cookies kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat je in het verleden op de website hebt gedaan. LeonieBoekel.nl gebruikt cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden en om daarmee een volgend bezoek aan de site gemakkelijker te maken. Met cookies zijn ook de social buttons bovenaan de site zichtbaar en heb je de mogelijkheid om informatie op jouw social media kanalen te delen.
NB. Cookies worden niét gebruikt om privégegevens van je computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

Wat gebeurt er als je de cookies uitzet?

  1. Je persoonlijke instellingen worden niet meer onthouden.

  2. De social buttons (Facebook, Linked, Twitter, Youtube) zijn niet meer zichtbaar waardoor je informatie en artikelen van Leonieboekel.nl niet kunt delen

  3. Cookies zorgen er ook voor dat een website goed wordt weergegeven. Zet je de cookies uit, dan is het mogelijk dat de website niet meer optimaal functioneert en je niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken.


Liever geen cookies?
Wil je liever geen gebruik maken van cookies, dan kun je deze op elk gewenst moment uitzetten via je browser. Klik op het logo van de browser die je gebruikt voor informatie over het aanpassen van het gebruik van cookies.

contact
bottom of page